Zaznacz stronę

Stężenie benzaldehydu [ug/l] w reakcji redukcji wodorem

czas (min) bez Eu 0.05 mM Eu 0.5 mM Eu 1 mM Eu
30 328.2 438.78 459.49 617.37
90 459.6 692.50 755.49 774.66
180 521.9 655.73 878.54 843.15
300 1322.3 3354.62 3493.32 4363.50
1440 6172.8 7257.96 8909.50 10944.93